Leeuwarden op Stelten, jij doet ertoe!

In het kader van ons 65-jarig bestaan schenken wij het project ‘Leeuwarden op Stelten’ aan Leeuwarden

Onder het motto L.O.S. “Jij doet ertoe!” heeft dit project als uitgangspunt een dwarsverbinding te maken met organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de creatieve en fysieke ontwikkeling van de jeugd in de gemeente Leeuwarden in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 13 jaar.

De jongeren worden opgezocht in hun wijken en scholen. Hier maken ze kennis met de kracht van het circus-wezen. Kernwoorden zijn (zelf) vertrouwen, vinden van een balans tussen spanning en angst, sterke motorische en sociale vaardigheden. Iedereen is kansrijk in circusland.

Het is geen sport, geen cultuur, het is circus en JIJ DOET ERTOE!

Waarom dit geschenk aan Leeuwarden?

Tijdens ons jubileum richten we ons met name op de minder kansrijke wijken en kinderen. Dit doen we in heel Leeuwarden. Wij vullen bestaande activiteiten in dat kader op een hele speciale manier aan en geven zo ook deze groep jongeren een springplank voor de toekomst. Hierbij maken we gebruik en verbinden we de vele organisaties in Leeuwarden met elkaar. Dit jubileum wordt een brug om te bouwen aan een nieuwe mogelijkheden voor nu en morgen.

Daarom spreken we ook over “Een geschenk aan Leeuwarden!” In het hele jaar staat “Leeuwarden op Stelten” (L.O.S.). De klapper wordt de finale van de Nederlandse (jeugd) kampioenschappen steltlopen in het centrum van Leeuwarden!

Agenda

febr t/m mei Circusworkshops IKC+ scholen
18 febr Workshop Steltlopen bij Leeuwarden Got Talent
15  mei Circustent in Leeuwarden bij de Klomp (naast Cambuurstadion)
22 mei Circustent in Stiens
25 mei Steltenfestival Wilheminaplein in Leeuwarden
05 juni Circustent in Leeuwarden in Nijlan
12 juni Circustent in Grou
10 juli Circus in de binnenstad van Leeuwarden

Een Friese fabel als circustheatervoorstelling

Rode draad door onze jubileumproject LOS is een door de Friese dichter Syds Wiersma en kinderboekenschrijfster Hoogeveen geschreven fabel. Hiermee kruipen de schrijvers in de belevingswereld van de verschillende weidevogels (steltlopers) en de actuele problemen en oplossingen voor onze natuur. Saranti en de Podiumschool maken het verhaal compleet met een door kinderen uit te voeren circustheatervoorstelling. De voorstelling wordt steeds gegeven in de circustenten in de wijken en de dorpen.

Samenwerkingspartners

BV Sport, Gemeente Leeuwarden, Kunstkade, Podiumschool, Keunstwurk, PCBO, Proloog/IKC+ – scholen, Amaryllis, Serviceclubs Leeuwarden, Stadschouwburg de Harmonie, BackStage Kitty Hagen Circus Events, Merkevents en Peter Franz (Brandsz Design) voor het projectplan!

Fondsen & Subsidieurs

Iepen Mienskipfunds (IMF), Gemeente Leeuwarden, Cultuurfonds, Het Old Burger Weeshuis, Emmaplein Foundation, Stg. Amelanderhof, Stg. Herbert Duintjer Fonds, Elisabeth Stichting, Boelstra Olivier Stichting, P.W. Janssen’s Friesche stg., Stg. Juckema Sideriusfonds

Comité van aanbeveling

Het project wordt gedragen door een comité van aanbeveling uit de bestuurlijke, onderwijs, cultuurhoek en circuswereld, te weten:

* De burgemeester van Leeuwarden S. van Haersma Buma (beschermheer Saranti)
* Pammy Boltini (weduwe van Toni Boltini)
* Tjalling de Vries (kinderarts)
* Hans Greidanus (ouddirecteur/bestuurder PCBO Leeuwarden)
* Karel van Rooijen en Peter de Jonge alias Mini en Maxi (kleinkunstduo)
* Jos Thie (Theatermaker)
* Foppe de Haan (oud voetbaltrainer)

Comité van advies

Het project wordt geadviseerd door een comité van aanbeveling uit sociaal maatschappelijke organisaties die actief zijn in de cultuur, vrijwilligerswerk, sport en theaterwereld:

* Ritsko van Vliet (communicatiedeskundige en entertainer)
* Onno Spreij (oprichter Podiumschool)
* Ingrid van der Molen (voorzitter KWIL)
* Bart Roelofs (cultuurcoach Kunstkade)
* Kobus Seunnenga (jongerenwerker Amaryllis)
* Ed van Dijk (organisatie ArtConnection)
* Edser Rijpstra (sportcoach bv Sport)