In maart is de circusgroep SarantiXL weer gestart met circusactiviteiten, er zijn een aantal nieuwe artiesten bij de
huidige groep gekomen. De eerste voorstelling was 29e maart in het van der Valk hotel in Leeuwarden voor
Medisch Benefiet Friesland. De opbrengst van dit benefiet ging naar de spoedeisende zorg in Surniname. SarantiXL heeft hier
een bijdrage aan geleverd door een voorstelling te doneren voor alle aanwezigen.