Sponsoren

Trots zijn wij op de Fondsen, sponsoren & samenwerkingspartners die ons steunen!


Fondsen en subsidies

Gemeente Leeuwarden / Talentontwikkeling, Het Nieuwe Stads Weeshuis, Old Burger Weeshuis en Ritske Boelema Gasthuis

Sponsoren

Jelle Dijkstra Rijwielhandel Harlingen, Microsoft, Techsoup, Brasserie Spiegelaar, Mennens Groningen, Bourguignon Lease & Verhuur, Rabobank, Proaudio Entertainment & Rentals, Veel en Ver, Markant Internet, Sponsorkliks, Norton Security, DocuSign en Auke Rauwerda.

Samenwerkingspartners

Stadsschouwburg de Harmonie, Veel en Ver, Kunstkade, CircusPunt