Sponsoren

Trots zijn wij op de Fondsen, sponsoren & samenwerkingspartners die ons steunen!


Fondsen en subsidies

Iepen Mienskipfunds (IMF), Gemeente Leeuwarden, Cultuurfonds, Het Old Burger Weeshuis, Emmaplein Foundation, Stg. Amelanderhof, Stg. Herbert Duintjer Fonds, Elisabeth Stichting, Boelstra Olivier Stichting, P.W. Janssen’s Friesche stg., Stg. Juckema Sideriusfonds.

Sponsoren

Jelle Dijkstra Rijwielhandel Harlingen, Microsoft, Techsoup, Brasserie Spiegelaar, Mennens Groningen, Bourguignon Lease & Verhuur, Rabobank, Proaudio Entertainment & Rentals, Veel en Ver, Markant Internet, Sponsorkliks, Norton Security, DocuSign en Auke Rauwerda.

Samenwerkingspartners

Stadsschouwburg de Harmonie, Veel en Ver, Kunstkade, CircusPunt, BV Sport, Gemeente Leeuwarden, Podiumschool, Stichting Keunstwurk, PCBO, Proloog/IKC+ – scholen, Weekendscholen, wijkverenigingen in dorpen en Leeuwarden, Amaryllis, Serviceclubs Leeuwarden, Stadschouwburg de Harmonie.