Anbi | Algemeen nut beogende instelling

Jeugdcircus Saranti (Stichting)
Over Jeugdcircus Saranti (Stichting):

Maatschappelijke betekenis Jeugdcircus
Hieruit komen de vier belangrijkste componenten van het jeugdcircus naar voren:
– het sociale, het samen werken naar het doel – de voorstelling.
Binnen het jeugdcircus is het bovendien gebruikelijk dat de deelnemers elkaar helpen bij het oefenen, en wordt veel gebruik gemaakt van peer teachers: jongeren die opgegroeid in en met jeugdcircus in de lessen assisteren. Daarnaast werken ze samen in een ruimte die na afloop gezamenlijk wordt opgeruimd, ondersteunen ze elkaar tijdens de voorstellingen, moeten ze op elkaar wachten en afspraken nakomen en nemen ze tenslotte samen het applaus in ontvangst.
– Het emotionele
Dit heeft alles te maken met de spanning van het oefenen en het presenteren. De activiteiten appelleren aan gevoelens van frustratie, angst, overwinningen, trots en zelfvertrouwen. Wie meedoet, bepaalt zelf welke uitdaging hij aangaat en krijgt daarvoor waardering. Het gaat er niet om wie de beste is, maar dat iedereen het beste uit zichzelf haalt en uit anderen probeert te halen.
– Het motorische
In het circus gaat het om evenwicht zoeken, het ontdekken en trainen van kracht en lenigheid, en voelen dat je door oefenen beter wordt. Ritme, timing, concentratie, en souplesse horen allemaal bij het spel. Circusspel biedt mensen volop gelegenheid om hun lichamelijke mogelijkheden te leren kennen en te verbeteren.
– Het creatieve
Het circusspel prikkelt de fantasie en begeleiders dagen met materialen en rollen in de voorstelling de creativiteit van de deelnemers nog verder uit. Jeugdcircus speelt daarnaast een steeds belangrijke rol bij interculturele contacten op scholen en in buurten. Juist het fysieke en niet-talige karakter van circusactiviteiten blijkt ideaal om te zetten voor kinderen die niet dezelfde taal spreken, een voertaal niet machtig of simpelweg niet zo van de tongriem gesneden zijn. Via circus gaan kinderen met elkaar aan de slag en kunnen sociale of verbale grenzen overwonnen worden. Door te doen, op elkaar te vertrouwen kunnen kinderen zicht uitleven maar ook stelselmatig een stapje doen in groei van zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. Maar dit vooral in het perspectief: Circus is altijd Feest, het is Geweldig om te Doen.

Missie Jeugdcircus Saranti (Stichting):
Maatschappelijke betekenis Jeugdcircus
Jeugdcircus Saranti wil een stimulans geven aan de belangstelling voor en verbreding van jeugdcircus gezien de sociale en maatschappelijke functie die het kan hebben. Circus is niet alleen een aanstekelijk tijdverdrijf. Uit onderzoek naar de effecten van het jeugdcircus door de jaren heen blijkt dat deelnemers hun concentratie, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing verbeteren, dat ze motorisch sterker worden, meer op zichzelf en op anderen durven te vertrouwen, dat ze meer gaan onderzoeken en improviseren, zich beter uiten, en beter met gevoelens van angst en spanning van zichzelf en anderen overweg kunnen.

Activiteiten Jeugdcircus Saranti (Stichting):

Opleiden van kinderen / Optreden met kinderen

 

Link: Belastingdienst / Link: Statuten Saranti

Voor meer inzicht in de stand van zaken kunt u hier de financiële gegevens en jaarverslagen van 20152016 en 2017 downloaden